Polskie Towarzystwo Lekarskie Medycyny Manualnej

                                                                              Informacje


                                                       
  Statut PTLMM   < pobierz>


Członkowstwo w PTLMM
Zgodnie ze statutem wyróżniamy cztery formy członkostwa w
PTLMM


Członkowie zwyczajni
Warunki członkostwa ------kliknij

Członkowie kandydaci
Warunki członkostwa ------kliknij

Członkowie obserwatorzy
Warunki członkostwa ------kliknij

Członkowie honorowi

Warunki członkostwa -----kliknij
 

Osoby chcące przystąpi?nbsp; do Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Medycyny Manualnej  powinny wypełni?i przesła?na adres Towarzystwa wypełnion?deklaracj?członkowska wraz z wymaganymi dokumentami oraz dowód wpłaty opłaty członkowskiej za pierwszy rok przynależności. Szczegółowe zasady członkostwa oraz wykaz wymaganych dokumentów  uzyskaj?Państwo po kliknięciu na poszczególne formy członkostwa. Dopuszczalne jest przesłanie w/w dokumentów w formie skanów na adres e-mail Towarzystwa dostępny w zakładce KONTAKTUbezpieczenia
W związku z wynegocjowaniem przez poprzedni Zarząd PTLMM z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Inter Polska SA preferencyjnych warunków ubezpieczenia w formie ubezpieczenia grupowego dla członków naszego Towarzystwa namawiamy wszystkich nie posiadających ubezpiecze? indywidualnych zawierających rozszerzenia na Terapi? Manualn?do zawarcia ubezpieczenia grupowego.
Deklaracja zgłoszeniowa do ubezpieczenia <
pobierz >