Polskie Towarzystwo Lekarskie Medycyny Manualnej
                                                                                   

                                                    Szkolenia i Konferencje

                       

Polskie Towarzystwo Terapii Manualnej Holistycznej wraz z Katedrą Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Centrum Terapii Manualnej zapraszają na kolejną, VIII Międzynarodową Konferencję Naukową PTTMH. Odbędzie się ona w dniach 6 - 7 kwietnia 2018 r. w Pałacu Jaśminowym, przy ul. Zakrzewskiej 15 w Batorowie pod Poznaniem. Mamy nadzieję na zgromadzenie w jednym miejscu i w tym samym czasie specjalistów medycyny klasycznej oraz medycyny czynnościowej wokół tematu głównego:

PACJENCI NICZYI
OBJAWY CHOROBOWE BEZ PRZYCZYN ORGANICZNYCH
TRUDNOŚCI W DIAGNOSTYCE I TERAPII

W programie Konferencji wystąpią wybitni specjaliści z różnych dziedzin medycyny. Wspólną myślą, ideą łączącą  prezentowaną tematykę jest rozumienie oraz interpretacja pojęcia „stan zapalny”. Problem ten pojawia się we wszystkich wystąpieniach bezpośrednio bądź pośrednio. Wymiana doświadczeń pomiędzy środowiskami medycyny klasycznej i czynnościowej z pewnością wzbogaci naszą wiedzę
i możliwości terapii, co ma przecież wielkie znaczenie dla cierpiącego człowieka.
   
Załączamy Komunikat zawierający szczegółowy program i informacje organizacyjne. Zaplanowaliśmy aż pięć sesji naukowych oraz sesję Okrągłego Stołu. Oprócz bardzo ciekawych referatów, odbędą się także niezwykle wartościowe warsztaty. Streszczenia wszystkich wystąpień oraz krótkie notki
o Autorach dostępne są  na stronie
www.pttmh.org.

         
Z wyrazami szacunku
za Zarząd PTTMH

      Informacje szczegółowe > link do załącznika

 


 

Akredytowane przez PTLMM szkolenia z zakresu Terapii Manualnej prowadzone przez

dr n. med. Andrzeja Sadowskiego      

organizuje

                        

Więcej informacji na www.remedica.pl