Polskie Towarzystwo Lekarskie Medycyny Manualnej
     

 

Zebranie zarządu.

W dniu 15-09-2019 w Łodzi odbyło się kolejne zebranie Zarządu PTLMM na którym podjęto decyzję o zmianie terminu konferencji  organizowanej przez PTLMM oraz omówiono sprawy bieżące.

Zebranie zarządu.

W dniu 19-05-2019  odbyło się zebranie Zarządu PTLMM. Omówiono sprawy bieżące. Ustalono wstępny termin i tematykę przygotowywanej przez PTLMM Konferencji .

Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze.
W dniu 9-12-2017 odbyło się kolejne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze PTLMM na którym wybrano nowe władze PTLMM na kolejną kadencję .

Kurs.
W dniach 8-9.12.2017 odbył się Refresh Kurs ,, Nowe spojrzenie na Praską Szkołę Medycyny Manualnej -
Głęboka stabilizacja” prowadzony przez Assoc. Prof. Vlastę Tosnerową, MD, PhD.
 

Zebranie zarządu.
W dniu 1-10-2017 odbyło się zebranie Zarządu PTLMM. Omówiono sprawy bieżące. Ustalono termin Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego . Ustalono termin i miejsce Refresh Kursu prowadzonego przez Assoc. Prof. Vlastę Tosnerową, MD, PhD.

Zebranie zarządu.
W dniu 15-04-2016 odbyło się kolejne zebranie Zarządu PTLMM. Omówiono sprawy bieżące. Ustalono wstępny roboczy temat i termin Konferencji Naukowej organizowanej przez PTLMM .


Kurs.
W dniach 11-04-2016 do 15-04-2016 odbył się drugi Moduł Kursu Terapii Manualnej dla Lekarzy
prowadzonego przez Assoc. Prof. Vlastę Tosnerową, MD, PhD. ( zdjęcia w zakładce Galeria )
 

23-11-2015 -27-11-2015

W/w dniach odbył się pierwszy Moduł Kursu Terapii Manualnej dla Lekarzy
prowadzonego przez Assoc. Prof. Vlastę Tosnerową, MD, PhD.

27-11-2015

Odbyło się zebranie sprawozdawcze PTLMM na którym podsumowano rok działalności Zarządu i omówiono plany na rok następny .

27-9-2015

W Uniejowie odbyło się zebranie Zarządu PTLMM. Omówiono sprawy bieżące.
Ustalono termin Zebrania Sprawozdawczego na dzień 27-11-2015 godz. 19:00
Omówiono kwestię organizacyjne planowanej na początek przyszłego roku Konferecji .
 

29-03-2015    

Odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli największych działających na terenie polski Towarzystw Medycyny Manualnej tj. PTLMM , PTMM , PTMM w MH. Na spotkaniu podjęto decyzję o powołaniu do życia Federacji Stowarzyszeń Terapii Manualnej w Polsce , która będzie działać w oparciu o wypracowany wcześniej Statut. Wybrano także przedstawicieli w/w Towarzystw mających dopełnić formalności związanych z rejestracją Federacji w KRS.

10-12-2014

Odbyło się kolejne spotkanie założycielskie Federacji Towarzystw Medycyny Manualnej

W  dniach 14-16-11-2014 odbyła się Konferencja naukowa :

Interdyscyplinarne Metody Leczenia Zespołów Bólowych Kręgosłupa poświęcona pamięci Prof. Karela Lewita .Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem co zaowocowało dużą frekwencją uczestników.

Zebranie zarządu

W dniu 30-06-2014 w Łodzi odbyło się zebranie Zarządu PTLMM. Omówiono sprawy bieżące.

Zjazd PTMM

W dniach 23-25 maja 2014 dzięki zaproszeniu Zarządu PTMM  , Zarząd PTLMM uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej przez PTMM.
Odbyło się nieformalne spotkanie na którym ustalono konieczność współpracy obu towarzystw , wyznaczono cele na najbliższy okres.

Zebranie zarządu

W dniu 24-05-2014 odbyło się kolejne zebranie zarządu.
Ustalono tematy szkoleń na najbliższy czas. Ustalono wstępny termin i temat konferencji naukowej