Polskie Towarzystwo Lekarskie Medycyny Manualnej

                                   Kalendarium

 

 

 1974 - Początek szkolenia w zakresie medycyny manualnej, zainicjowany przez kierownika I Katedry i Kliniki Neurologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, dr hab. n. med. Antoniego Musioła.


1980 - Założenie Towarzystwa Absolwentów Kursów Manualnej Terapii, liczącego około 40 członków. Pierwszym Prezesem zostaje dr hab. n.med. Antoni Musioł.

1983 - Rejestracja Towarzystwa Medycyny Manualnej w Katowicach (TMMwK) w Urzędzie Miejskim.

1983 - Polska zostaje przyjęta jako 21-sze państwo członkowskie FIMM - Międzynarodowej Federacji Medycyny Manualnej.

1984 - 1999 -  Prezesem Towarzystwa jest dr n. med. Zbigniew Arkuszewski.

1987 - I Zjazd TMMwK w Katowicach, z udziałem prof. Karela Lewita - "ojca medycyny manualnej" w Europie środkowej, autora podręcznika, tłumaczonego na wiele języków świata i prof. V. Jandy z Czechosłowacji, dr med. H-D. Neumanna z RFN oraz profesorów: W. Degi, T. Domżała, T. Miki, K. Milanowskiej.

1990 - II Zjazd TMMwK w Łodzi. Udział wzięli prof. Antoni Musioł, prof. Teofil Domżał, Vlasta Toschnerowa, Vera Verchosinowa. Pokazano pierwszy 3 godz. film video prof. Karel Lewita "Terapia manualna".

1993 - III Zjazd TMMwK w Bydgoszczy. Gośćmi Zjazdu byli: prof. Karel Lewit i specjalista chiropraktyki z USA, T.Harcourt, D.C.

1996 - IV Zjazd TMMwK w Rzeszowie - Jarosławiu, z udziałem prof. K.Lewita.

1997 - Rejestracja Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Medycyny Manualnej (PTLMM).

1999 - V Zjazd PTLMM w Krakowie, w 25 rocznicę rozpoczęcia szkolenia w zakresie medycyny manualnej w Polsce, z udziałem założyciela Towarzystwa Medycyny Manualnej w Polsce prof. A. Musioła, prof. K.Lewita i dr M.Bergera z Austrii. Prezesem zostaje dr n. med. Jerzy Stodolny. Towarzystwo po weryfikacji czynnych członków liczy 64 członków zwyczajnych.

1999 - 2000 - Wznowienie szkoleń podstawowych w zakresie Medycyny Manualnej. Szkolenia pod protektoratem PTLMM prowadzą: - dr n. med. Zbigniew Arkuszewski - Firma "Pakt" Katowice, - dr n.med. Jerzy Stodolny, dr n.med. Andrzej Sadowski - Wydawnictwo ZL"Natura" Kielce.

Marzec 2000 - Ponownie po 15 latach nieobecności, przyjęcie Towarzystwa w poczet członków FIMM.

Listopad 2000 - Konferencja Naukowa PTLMM w Busku-Zdroju z udziałem: Prezydenta FIMM dr Michaela Hutsona z Wielkiej Brytanii i Sekretarza Generalnego FIMM dr Michela Dedee z Belgii.

2000-2001 - Aktualnie PTLMM liczy 107 członków zwyczajnych i 10 członków obserwatorów.

Maj 2002 - VI zjazd PTLMM z udziałem: prof. Karela Lewita, Prezydenta
FIMM dr Michaela Hutsona i Vice Prezydenta dr Bernharda Terriera. Temat Zjazdu: Zespoły bólowe narządu ruchu w ujęciu wielodyscyplinarnym.

Listopad 2003 - Konferencja Naukowa PTLMM w Busku Zdroju p.t.: Diagnostyka i
leczenie manualne zespołów bólowych kręgosłupa i narządu ruchu z udziałem dr Glena Rasmussena z Danii.

4 - 6 listopada 2005 r.

VII Zjazd PTLMM z Konferencją Naukową na temat: "Zespoły bólowe narządu ruchu pochodzące z tkanek miękkich - możliwości Medycyny Manualnej /mięśniowo-szkieletowej/ w diagnostyce i leczeniu".
Do władz PTLMM wybrano: dr Jerzy Stodolny - Prezes, dr Andrzej Sadowski - Vice Prezes, dr Bronisław Wójcik - Skarbnik, dr Marlena Oboza - Sekretarz.

3 marzec 2007 r.
Walne Zebranie PTLMM w Krynicy Górskiej podczas Sympozjum zorganizowanego wspólnie z Polskim Towarzystwem Dysfunkcji Narządu Żucia

18 wrzesień 2009 r.
VIII Zjazd PTLMM w Busku Zdroju podczas Konferencji Naukowej 21 WSzUR na temat: "Zespoły bólowe kręgosłupa jako problem medyczny, społeczny i ekonomiczny XXI wieku".


16 listopada 2013 r.

IX Zjazd PTLMM i Konferencja Naukowaw Uniejowie na temat: "Dysfunkcje stopy i stawu skokowego oraz ich wpływ na narząd ruchu"
Wybrano nowe władze: dr Bartosz Chudzik - Prezes, dr Robert Pańczyk - Vice Prezes,
dr Agnieszka Kubiak-Wojtczak - Skarbnik, dr Marlena Oboza - Sekretarz, dr Henryka Krupczyńska - Członek

 

14-16.11.2014

Konferencja naukowa Interdyscyplinarne Metody Leczenia Zespołów Bólowych Kręgosłupa poświęcona pamięci Prof. Karela Lewita. Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem co zaowocowało dużą frekwencją uczestników i owocną dyskusją. W trakcie konferencji obchodzono Jubileusz 80-lecia Profesora Henryka Chmielewskiego będącego prekursorem Polskiej Szkoły Terapii Manualnej. W trakcie konferencji odbyła się również promocja książki Profesora Teofana Domżała. Konferencji towarzyszyły liczne zajęcia warsztatowe . < program konferencji -pdf. >

.