Polskie Towarzystwo Lekarskie Medycyny Manualnej

                            

                                     

                                                   *Członkowie kandydaci*


Warunki członkostwa


Członkiem Kandydatem Towarzystwa może zostać obywatel polski posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, akceptujący statutowe cele Towarzystwa, posiadający dyplom lekarza i prawo wykonywania zawodu, który złożył deklarację członkowską.

Wymagane dokumenty : deklaracja członkowska , kopia dyplomu , kopia prawa wykonywania zawodu

 

Deklaracja członkowska.........pobierz