Polskie Towarzystwo Lekarskie Medycyny Manualnej

                

                                             *Członkowie obserwatorzy*

 


Warunki członkostwa


Członkiem obserwatorem może zostać każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która:
1/ Posiada ukończone studia wyższe w zakresie fizjoterapii lub rehabilitacji.
2/ Ukończyła program kursów szkoleniowych w zakresie podstawowym z terapii manualnej.
3/ Jest rekomendowana przez dwóch członków zwyczajnych PTLMM.
4/ Złożyła wniosek/ deklarację członkowską zaakceptowaną przez Zarząd PTLMM.

Wymagane dokumenty : deklaracja członkowska , kopia dyplomu , kopia prawa wykonywania zawodu , pisemna rekomendacja dwóch członków Towarzystwa

 

Deklaracja  członkowska .......pobierz