Polskie Towarzystwo Lekarskie Medycyny Manualnej

                        

                                                    Zarząd  PTLMM:

                                                       Prezes: dr Bartosz Chudzik
                                                       V-ce Prezes: dr Robert Pańczyk
                                                       Sekretarz: dr Marlena Oboza
                                                       Skarbnik: dr Agnieszka Kubiak-Wojtczak
                                                       Członek: dr Henryka Krupczyńska
                                                       Członek : dr Andrzej Sadowski
                                                       Członek : dr Adam Twarkowski
                                                       Prezes Honorowy PTLMM  dr Jerzy Stodolny   

          
                                                                 
  Komisja Rewizyjna: 
                                                      Przewodniczący: dr Wojciech Bartman
                                                     
Członkowie:   dr Romuald Bladowski
                                                                               dr Ziemowit Budek

                                                                    Sąd Koleżeński:
                                                    Przewodniczący:   dr Rafał Winiecki
                                                   
Członkowie:   dr Zdzisław Wachecki
                                                                             dr Eugeniusz Rudczyk