Polskie Towarzystwo Lekarskie Medycyny Manualnej

                        

                                                    Zarząd  PTLMM:

                                                        Prezes:  dr Bartosz Chudzik
                                                        V-ce Prezes:  dr Robert Pańczyk
                                                        Sekretarz:  dr Marlena Oboza
                                                        Skarbnik:  dr Agnieszka Kubiak-Wojtczak
                                                        Członek:  dr Henryka Krupczyńska


                                                       Prezes Honorowy PTLMM  dr Jerzy Stodolny   

          
                                                                 
  Komisja Rewizyjna: 
                                                      Przewodniczący: dr Wojciech Bartman
                                                     
Członkowie:   dr Romuald Bladowski
                                                                               dr Ziemowit Budek

                                                                    Sąd Koleżeński:
                                                    Przewodniczący:   dr Rafał Winiecki
                                                   
Członkowie:   dr Zdzisław Wachecki
                                                                             dr Eugeniusz Rudczyk