Polskie Towarzystwo Lekarskie Medycyny Manualnej

                   

                                * Członkowie honorowi *


Członkiem honorowym  może zostać osoba fizyczna, bez względu na narodowość i przynależność państwową /obywatelstwo/, której godność tą nada Walne Zebranie na wniosek Zarządu, w uznaniu zasług dla Towarzystwa lub medycyny manualnej.

Osoby chcące przystąpić do Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Medycyny Manualnej powinny wypełnić i przesłać na adres Towarzystwa wypełnioną deklarację członkowska wraz z wymaganymi dokumentami oraz dowód wpłaty opłaty członkowskiej za pierwszy rok przynależności. Szczegółowe zasady członkostwa oraz wykaz wymaganych dokumentów uzyskają Państwo po kliknięciu na poszczególne formy członkostwa. Dopuszczalne jest przesłanie w/w dokumentów w formie skanów na adres e-mail Towarzystwa dostępny w zakładce

 KONTAKT

Deklaracja członkowska...........pobierz